2011

 2010 overview of the Chancellor of Justice activities for the prevention of

 

 ill-treatment. Statistics of proceedings / translation: Margus Puusepp.– Tallinn: Office of the Chancellor of Justice, 2011. – 91 lk.
   Link  

 

 Eesti Vabariigi põhiseadus ja sümboolika: muudetud ja täiendatud seaduste tekstid seisuga
 10. mai 2011.– Tallinn: Juura, 2011. – 52 lk.

 

 Sisu: Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus. Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus. Eesti Vabariigi riigilipp ja riigivapp. Eesti Vabariigi hümn.

 

 ISBN 978-9985-75-337-8

 

 Eesti Vabariigi põhiseadus ja sümboolika: muudetud ja täiendatud seaduste tekstid seisuga
 22. juuli 2011.– Tallinn: Juura, 2011. – 52 lk.

 

 Sisu: Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus. Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus. Eesti Vabariigi riigilipp ja riigivapp. Eesti Vabariigi hümn.

 

 ISBN 978-9985-75-357-6
 ISBN 978-9985-75-337-8 (vale)

 

  Ernits, Madis. Põhiõigused, demokraatia, õigusriik / eess: Uno Lõhmus. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011. – 425 lk. – Bibl lk 424–425 ja joonealustes märkustes.
 ISBN 978-9949-19-929-7

 

  Nutt, Mart.  Eesti parlamendi pädevuse kujunemine ja rakendamine välissuhtlemises : [doktoritöö] / Tallinna Tehnikaülikool, majandusteaduskond; juhendajad: Peeter Müürsepp, Kaarel Kilvits. – Tallinn: Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2011. – 329 lk. –
 (Tallinna Tehnikaülikooli väitekirjad. H; 22). – Bibl lk 287–309.
  Summary , lk 282–286.
 ISBN 978-9949-23-200-0
 ISSN 1406-4782
   Link  

 

 Õiguskantsleri 2010. aasta tegevuse ülevaade / eess: Indrek Teder. – Tallinn: Õiguskantsleri Kantselei, 2011. – VIII, 169 lk.
 ISSN 1736-3039
   Link  

 

 ***

 

  Ernits, Madis. Põhiseaduse aluspõhimõtted // Riigikogu toimetised. 24. Tallinn, 2011,
 lk 95–104. – Bibl lk 104.
  Fundamental constitutional principles , lk 204.
   Link    

 

  Hallaste, Illar. Kõige olulisem // Mitme tule vahel. Tartu, 2011, lk 335–338. –
 Tööst Põhiseaduslikus Assamblees.

 

  Kalmo, Hent. 1988. aasta suveräänsusdeklaratsioon: silmakirjalikkuse tsiviliseeriv mõju // Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamat 2010 = Annales Litterarum Societatis Esthonicae 2010. Tartu, 2011, lk 267–282. – Bibl joonealustes märkustes. – Sisukorras pealkiri: Suveräänsus Nõukogude Liidus.
  The Estonian Declaration of Sovereignty: an example of the civilising force of hypocrisy ,
 lk 281–282.

 

  Kerikmäe, Tanel. Estonia as an EU member state: lack of pro-active constitutional dialogue // Constitutional evolution in Central and Eastern Europe: expansion and integration in the EU. Farnham, 2011, lk 11–41. – (Studies in Modern Law and Policy). – Bibl joonealustes märkustes.
   Link 

 

  Kolk, Tim. Millist kohaliku omavalitsuse rahastamise süsteemi nõuab põhiseadus? // Riigikogu toimetised. 23. Tallinn, 2011, lk 71–80. – Bibl lk 80.
  What requirements does the Estonian Constitution set on granting financial resources to municipalities? , lk 234.
   Link    

 

  Lang, Rein. Developments in constitutional law // Russian Federation 2011: short-term prognosis. Tartu, 2011, lk 21–24. – ( Politica ; 10).
   Link  

 

  Liivik, Ero. Referendum in the Estonian Constitution: historical and comparative constitutional aspects // Juridica International. 18. Tartu, 2011, lk 17–26. – Bibl joonealustes märkustes.
   Link  

 

  Lõhmus, Uno. Põhiseaduse muutmine ja muutused põhiseaduses // Juridica, 2011, nr 1,
 lk 12–26. – Bibl joonealustes märkustes.
  Amendment of the Constitution and changes in the Constitution , lk 84–85.

 

  Madise,Ülle; Vinkel, Priit.  Constitutionality of remote Internet voting: the Estonian perspective //
 
 Juridica International. 18. Tartu, 2011, lk 4–16. – Bibl joonealustes märkustes.
   Link    

 

  Narits, Raul. Eesti põhiseaduse aluspõhimõtted omariikluse garantiina // Juridica, 2011, nr 1, lk 3–11. – Bibl joonealustes märkustes. – Ettekanded: 10. märtsil 2009 Tallinnas Eesti Juristide Liidu XX aastapäeval (“Eesti omariiklus: kogemused ja perspektiiv”); 1. dets. 2010 Tartu Ülikooli 91. aastapäeval (“Rahvusülikool ja põhiseaduse aluspõhimõtted”).
  The fundamental principles of the Estonian Constitution as a guarantee of statehood , lk 84.

 

  Põld, Jüri; Aaviksoo, Berit; Laffranque, Rodolphe.  The governmental system of Estonia // Governmental systems of Central and Eastern European states. Warszawa, 2011, lk 235–298. –
 
 (Monografie Wolters Kluwer).– Bibl joonealustes märkustes.

 

  Raidla, Jüri.  A strong Constitution / interv. Jonathan Ames // The European Lawyer, 2011, nr 105, 
 lk 39, 41–42.

 

  Raudla, Ringa. Effects of a Constitution on taxation: the role of Constitutional Review in the development of tax laws in Estonia // Halduskultuur = Administrative culture, 2011, nr 12/1,
 lk 76–105. – Bibl lk 98–105.
   Link  

 

  Runthal, Tiina. Passiivse valimisõiguse piirangud – ühitamatuse ja mittevalitavuse põhimõte //
 Õiguskeel: [võrguteavik], 2011, nr 1. – Bibl joonealustes märkustes. – Ilmunud ka:
 Õiguskeel 2011: [artiklikogumik]. Tallinn, 2011, lk 25–31.
   Link  

 

  Selge, Ilmar. Compilance of the right to issue regulations of the Bank of Estonia with the Constitution // East-West Studies: Journal of Social Sciences of Tallinn University Law School, 2011, nr 4/43, lk 13–25. – Bibl lk 25.

 

  Selge, Ilmar. Die Vereinbarkeit des Verordnungsrechts der Estnischen Bank mit der Verfassung und dem Gemeinschaftsrecht // Osteuropa-Recht: Gegenwartsfragen aus den Rechten des Ostens, 2011, nr 1, lk 26–35. – Bibl joonealustes märkustes.

 

  Tubro, Katre. Vangide valimisõigusest // Riigikogu toimetised. 23. Tallinn, 2011, lk 138–145. –
 Bibl lk 145.
  Prisoners´ right to vote , lk 238–239.
   Link  

 

to_topTOP