2010

 2009 overview of the Chancellor of Justice. Activities for the prevention of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Statistics of proceedings / translation: Margus Puusepp.– Tallinn: Office of the Chancellor of Justice, 2010. – 65 lk.
   Link  

 

  Lang, Kaire. Riigiülesannete eraõiguslikule isikule delegeerimise põhiseaduslikud piirid vangistuse täideviimise näitel: [teadusmagistritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond; juhendaja: Ivo Pilving. – Tartu, 2010. – 121 lk. – Bibl lk 112–120.
  Constitutional boundaries to transfer of state functions to private persons, using the example of imprisonment , lk 109–111.
   Link  

 

  Raudla, Ringa. Constitution, public finance, and transition: theoretical developments in constitutional public finance and the case of Estonia.– Frankfurt am Main [etc.]: Lang, 2010. –
 454 lk.– (Finanzsoziologie; 4). – Bibl lk 407–454.
 ISBN 978-3–631-59945-7
 ISSN 1610-059X
   Link 

 

  Suumann, Gea. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve 2004.–2009. a.: kohtulahendite täitmine: kohtupraktika ja seadusandluse analüüs: [võrguteavik]. – Riigikohus, 2010. – 37 lk. –
 Bibl joonealustes märkustes. – Lisa: Põhiseaduslikkuse järelevalve 2004–2009: kohtuotsuste täitmise ülevaatlik tabel.
   Link  

 

 Õiguskantsleri 2009. aasta tegevuse ülevaade: ülevaade õiguskantsleri tegevusest järelevalvel õigu stloovate aktide põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse üle. Ülevaade järelevalvealuste asutuste poolt põhiõiguste ja -vabaduste järgimise üle. Ülevaade õiguskantsleri tegevusest ennetusasutusena. Ülevaade õiguskantslerile seadusega pandud muude ülesannete täitmisest /
 
 eess: Indrek Teder.– Tallinn: Õiguskantsleri Kantselei, 2010. – VIII, 136 lk.
 ISSN 1736-3039
   Link  

 

 ***

 

  Aaviksoo, Berit. Konstitutsiooniline identiteet: kild moodsa konstitutsionalismi kaleidoskoobis // Juridica, 2010, nr 5, lk 335–345. – Bibl joonealustes märkustes.
  Constitutional identity: a piece in the kaleidoscope of contemporary constitutionalism , lk 380.
   Link  – kasutajaõiguste olemasolul.

 

  Adams, Jüri. Kuidas ja kuhu oleks võimalik põhiseadusega edasi minna // Riigikogu toimetised. 22. Tallinn, 2010, lk 34–36.
  How and where to proceed with the Constitution , lk 212.
   Link  

 

  Gustavson, Gea.  Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve: 2004.–2009. aasta kohtulahendite täitmine //  FIAT IUSTITIA  : pilguheit kohtupraktika analüüsile Riigikohtus. Tartu, 2010, lk 10–45. –
 
 Lisa: Põhiseaduslikkuse järelevalve 2004–2009: kohtuotsuste täitmise ülevaatlik tabel.
   Link  

 

  Kalmo, Hent. Kes peaks kaitsma Eesti põhiseadust? // Juridica, 2010, nr 5, lk 323–334. –
 Bibl joonealustes märkustes.
  Who should protect the Estonian Constitution? , lk 379–380.

 

  Kalmo, Hent. „...kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas“ // Iganenud või igavene?: tekste kaasaegsest suveräänsusest. Tallinn, 2010, lk 91–131. – Bibl joonealustes märkustes.

 

  Kerikmäe, Tanel. Euroopa Zeitgeist ja Eesti valikud põhiseaduslikkuse mõtestamisel // Iganenud või igavene?: tekste kaasaegsest suveräänsusest. Tallinn, 2010, lk 157–185. –
 Bibl joonealustes märkustes.

 

  Linde, Väino. Põhiseadusega ei mängita // Riigikogu toimetised. 22. Tallinn, 2010, lk 37–39.
  The Constitution is not for playing with , lk 212.
   Link    

 

  Lust, Liina. Esinduskogu liikme kompetentsist rõhuga kohaliku omavalitsuse volikogul // Juridica, 2010, nr 9, lk 699–712. – Bibl joonealustes märkustes.
  The competence of members of representative bodies with emphasis on local government councils , lk 724.
   Link  – kasutajaõiguste olemasolul.

 

  Maruste, Rait. Miks põhiseadus vajab korrastamist // Riigikogu toimetised. 22. Tallinn, 2010,
 lk 28–33.
  Why the Constitution needs reorganising , lk 211.
   Link    

 

  Mälksoo, Lauri. Eesti suveräänsus 1988–2008 // Iganenud või igavene?: tekste kaasaegsest suveräänsusest. Tartu, 2010, lk 132–156. – Bibl joonealustes märkustes.

 

  Olle, Vallo; Laffranque, Rodolphe. L’autonomie locale en Estonie // Observatory on Local Autonomy. Présentation des Etats. Lille, 2010, lk 1–50. – Bibl joonealustes märkustes.
   Link  

 

  Parrest, Nele. Kui tasuta peab olema tasuta kohustuslik haridus? // Juridica, 2010, nr 9,
 lk 649–659. – Bibl joonealustes märkustes.
  How free of charge must free compulsory education be? , lk 722.
   Link  – kasutajaõiguste olemasolul.

 

  Selge, Ilmar. Eesti Panga määrusandlusõiguse kooskõla põhiseadusega // Riigikogu toimetised. 21. Tallinn, 2010, lk 115–123. – Bibl lk 123.
  Conformity of the right of Eesti Pank to issue regulations with the Constitution , lk 224–225.
   Link  

 

  Suumann, Gea. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve: 2004.–2009. aasta kohtulahendite täitmine // Riigikogu toimetised. 21. Tallinn, 2010, lk 45–58. – Bibl lk 52. – Lisa: Põhiseaduslikkuse järelevalve: 2004.–2009. aasta kohtuotsuste täitmise ülevaatlik tabel.
  Execution of court decisions of the Constitutional Review Chamber of the Supreme Court 2004–2009 , lk 219.
   Link    

 

  Tamm, Liivi. Õiguse ja õigluse kaaluja // Gentleman, 2010, nr. 17, lk 12–16. – Õiguskantsler Indrek Tederist.
   Link  

 

  Vilippus, Ene. Constitutional nuances of enforcement procedure in Estonia // Constitutional details of the procedure of exequatur and the enforcement of judgments in the practice of member states: collection of speeches. Tallinn, 2010, lk 147–151. – Bibl joonealustes märkustes.

 

  Vilippus, Ene. Kohtulahendite täitmise põhiseaduslikud nüansid Eesti praktikas // Kohtulahendite tunnustamise ja täitmise põhiseaduslikud nüansid erinevate riikide praktikas: ettekannete kogumik. Tallinn, 2010, lk 93–96. – Bibl joonealustes märkustes.

 

to_topTOP