2000

 Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus. –
 Tallinn: Juura, 2000.– 46 lk.
 ISBN 9985–75–051–9

 

 Konstytucja Estonii / eess: Leszek Garlicki, Piotr Lossowski; tlk Aarne Puu.– 2. drugie. – Warszawa: Sejmowe, 2000. – 70 lk. – (Biblioteka Sejmowa).
 ISBN 83-7059-494-8

 

  Pettai, Vello. Estonia’s constitutional review mechanisms: a guarantor of democratic consolidation / European University Institute, Florence, Robert Schuman Centre for Advanced Studies. – San Domenico: European University Institute, 2000. – 41 lk. – (EUI Working Papers; 2000/59). – Põhiseaduslikkuse järelevalvest.

 

  Zieliński, Jacek. Systemy konstytucyjneŁotwy, Estonii i Litwy. – Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2000. – 138 lk. – (Systemy konstytucyjne państw świata). – Bibl lk 136.
 ISBN 83-7059-460-3

 

 Ülevaade õiguskantsleri 1999. aasta tegevusest põhiseaduslike õiguste ja vabaduste tagamise kontrollimisel. – Tallinn: Eesti Vabariigi Õiguskantsler, 2000. – 31 lk.

 

 ***

 

  Alasi, Kaia. Põhiseaduse keelekasutus // Õigus ja keel: temaatiline valik “Õiguskeeles” aastatel 1995–1999 ilmunud kirjutistest. Tallinn, 2000, lk 194–199. – Ilmunud ka: Õiguskeel, 1997, nr 1, lk 10–17.

 

  Albi, Anneli. Euroliit ja kaasaegne suveräänsus: üks võimalikke vastukajasid põhiseaduse ekspertiisikomisjoni üleskutsele aruteluks // Juridica, 2000, nr 3, lk 160–171. – Bibl joonealustes märkustes.
  European Union and sovereignty today: a possible response to the constitutional expert committee’s proposal for discussion , lk 197–198.
   Link  – kasutusõiguste olemasolul.

 

  Hänni, Liia. Põhiseadus peab ajaga kaasas käima // Riigikogu toimetised. 1. Tallinn, 2000,
 lk 62–64.
  The Constitution must keep up with the times , lk 317.
   Link  

 

  Järvelaid, Peeter. Justīcijas kanclera institūts Igaunijā: vēsture un mūsdienas // Likums un Tiesības, 2000, nr 11, lk 200–204. – Bibl joonealustes märkustes. – Artiklis autori nimi: Jervelaids, Pēteris.
 

 

  Lõhmus, Uno. Põhiseaduslikkuse järelevalve praktikast võrsunud põhiseaduse kriitiline analüüs // Riigikogu toimetised. 1. Tallinn, 2000, lk 77–82. – Bibl lk 82.
  A critical analysis of the Constitution arising from the practice of constitutional review , lk 318.
   Link  

 

  Mereste, Uno. [Põhiseadust ignoreerivad tähendusõpetuslikud uperpallid] // Õigus ja keel: te maatiline valik“Õiguskeeles” aastatel 1995–1999 ilmunud kirjutistest. Tallinn, 2000, lk 41–42. –
 
 Ilmunud ka:Õiguskeel, 1998, nr 4, lk 6–11.

 

  Merusk, Kalle. Avalikeülesannete eraõiguslikele isikutele üleandmise piirid: konstitutsiooni- ja haldusõiguse aspekte // Juridica, 2000, nr 8, lk 499–507. – Bibl joonealustes märkustes.
  Limitations to the transfer of public functions to persons in private law: aspects of constitutional law and administrative law , lk 549–550.
   Link  – kasutajaõiguste olemasolul.

 

  Savi, Toomas. Mõtteid parlamentarismist, demokraatiast ja Riigikogu suundumustest // Riigikogu toimetised. 1. Tallinn, 2000, lk 10–18. – Bibl lk 18.
  Thoughts on parliamentarism, democracy and future goals of the Riigikogu , lk 313.
   Link  

 

  Silberg, Uno. Eesti Euroopa Liidugaühinemise põhiseaduslik konflikt ning liitumise tulemuslikkus põllumajanduses // Eesti Vabariigi majanduspoliitika tulemuslikkus ja Euroopa Liit. Tallinn, 2000, lk 382–390. – Bibl lk 389–390.
  Estonian accession to the EU is contrary to the Constitution and the agricultural accession effectiveness , lk 390.
   Link  

 

  Tamm, Kaljo. Põhiseaduse terminid // Õigus ja keel: temaatiline valik “Õiguskeeles” aastatel 1995–1999 ilmunud kirjutistest. Tallinn, 2000, lk 34–36. – Ilmunud ka: Õiguskeel, 1997, nr 1,
 lk 5–9.

 

  Varul, Paul. Põhiseaduse juriidiline ekspertiis: eesmärgid, töökorraldus ja tulemused // Riigikogu toimetised. 1. Tallinn, 2000, lk 65–76. – Bibl lk 76.
  Legal expertise on the Constitution : objectives, organisation of work, results , lk 317.
   Link  

 

to_topTOP