1996

  Uibopuu, Henn-Jüri. Eesti Riigikogu kompetentsid 1992. põhiseaduse järgi / tlk Pärje Tetsmann. – Tallinn: H.-J. Uibopuu, 1996. – 119 lk. – Bibl joonealustes märkustes.

 

  Uibopuu, Henn-Jüri.  Die Kompetenzen der estnischen Regierung nach der Verfassung 1992.–
 
 Salzburg, 1996.– 156 lk. – Bibl joonealustes märkustes.

 

 Die Verfassung der Republik Estland vom 28. Juni 1992 (Riigi Teataja 1992, nr 26, pos 349) / [tlk Henn-Jüri Uibopuu]. – Salzburg: s.n ., 1996.– 44 lk. – Põhiseaduse tekst.

 

 Конституция Эстонской Республики : принята на референдуме 28 июня 1992 года : издание официальное. – Таллинн: Олион, 1996. – 71 lk.
 ISBN 9985-66-011-0

 

 ***

 

 Constitution of the Republic of Estonia // The rebirth of democracy: 12 constitutions of Central and Eastern Europe. 2 nd ed Strasbourg, 1996, lk 113–152. – (European Issues).
   Link  

 

  Hallaste, Illar. Eesti Vabariigi põhiseaduse sünd // Juridica, 1996, nr 9, lk 438–442.
  Preparation of the Constitution of the Republic of Estonia , lk 518.
   Link  – kasutajaõiguste olemasolul.

 

  Heinla, Jüri. Riigikantseleiõigusloomeosakonnast: teooria ja praktika probleeme seonduvalt põhiseaduslikkuse järelevalvega // Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts 1993.–1995. aastal: aastaraamat. Tartu, 1996, lk 68–69.

 

  Käbin, Tiit. Constitution and legislative process // Constitution as a legal base for a system and functions of organs of the state. Tallinn, 1996, lk 138–141.

 

  Ludwikowski, Rett R. Constitution-drafting in former Soviet Republics: Estonia // Ludwikowski, Rett R. Constitution-making in the region of former Soviet dominance. Durham; London, 1996, lk 81–89. – Lisa: Põhiseaduse tekst inglise k, lk 389–414.
   Link  

 

  Lõhmus, Uno. Õigus vabadusele ja turvalisusele // Juridica, 1996, nr 3, lk 128–134. –
 Bibl märkustes.
  Rights to freedom and security of person , lk 151.
   Link  – kasutajaõiguste olemasolul.

 

  Maruste, Rait. Põhiseaduse muutmise õiguslik protseduur // Juridica, 1996, nr 9, lk 459–463. –
 Bibl märkustes.
  Legal procedure for amendment of the Constitution , lk 518–519.
   Link  – kasutajaõiguste olemasolul.

 

  Maruste, Rait. Põhiseaduse tõlgendamise meetodid // Juridica, 1996, nr 2, lk 75–81. – Bibl märkustes.
  Methods for interpretation of the Constitution , lk 99.
   Link  – kasutajaõiguste olemasolul.

 

  Maruste, Rait. Teooria ja praktika probleeme seonduvalt põhiseaduslikkuse järelevalvega // Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts 1993.–1995. aastal: aastaraamat. Tartu, 1996,
 lk 50–67.

 

  Maruste, Rait; Schneider, Heinrich. Constitutional review of legislation in Estonia– its principal scheme, practice and evaluation // Constitution as a legal base for a system and functions of organs of the state. Tallinn, 1996, lk 84–104.

 

  Merusk, Kalle. The right to issue regulation and its constitutional limits in Estonia // Juridica International. 1. Tartu, 1996, lk 38–44. – Bibl märkustes.
   Link  

 

  Merusk, Kalle. Õigustloovate aktide kehtivuse õigusteoreetilisi probleeme // Juridica, 1996,
 nr 7, lk 340–347. – Bibl märkustes.
  Legal-theoretical problems of validity of legislation of general application , lk 367.
   Link  – kasutajaõiguste olemasolul.

 

  Ruutsoo, Rein. The constitutionalization of states in the Baltic corner // Regulation and institutionalization in the Baltic States. Tampere, 1996, lk 65–94. – (Tutkimuksia / Tampereen yliopiston sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos; A-27). – Bibl lk 93–94.

 

  Salumäe, Erik. Vabariigi presidendi valimise seaduse eelnõust ja põhiseaduse vastavatest sätetest // Juridica, 1996, nr 1, lk 2–4.
  Bill for the President of the Republic Election Act and corresponding provisions of the Constitution , lk 45.
   Link  – kasutajaõiguste olemasolul.

 

  Schneider, Heinrich. Põhiseaduse preambula: tema tähtsus ja õiguslik loomus //
 Juridica, 1996, nr 9, lk 442–450. – Bibl lk 449–450.
  Preamble of aСonstitution : its legal nature and implications , lk 518.
   Link  – kasutajaõiguste olemasolul.

 

  Schneider, Heinrich. Süsteemkäsitlusest põhiseaduse ja selle rakendamise uurimisel // Juridica, 1996, nr 9, lk 450–459. – Bibl lk 458–459.
  Systemic analysis in studying aСonstitution and its implementation , lk 518.
   Link  – kasutajaõiguste olemasolul.

 

  Uibopuu, Henn-Jüri. Die allgemeinen Menschenrechte im Vergleich der estnischen Verfassungen von 1920, 1937 und 1992 // Die deutsche Volksgruppe in Estland während der Zwischenkriegszeit und aktuelle Fragen des deutsch-estnischen Verhältnisses. Hamburg; [Tallinn], 1996, lk 249–274.

 

  Uibopuu, Henn-Jüri. Eesti presidendi kompetentsid 1992. aasta põhiseaduse järgi // Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts 1993.–1995. aastal: aastaraamat. Tartu, 1996, lk 103–169.

 

to_topTOP