1993

 Constitución de la Republica de Estonia = Eesti Vabariigi põhiseadus / toim Ülo Karu, A. Värv; tlk Antonio Villacis, Margareta Telliskivi de Villacis. – Tallinn: Miniplast, 1993. – 175 lk. –
 Rööptekst hispaania k.

 

 La Constitution de la République d’Estonie = Eesti Vabariigi põhiseadus / tlk Made Päll. –
 Tallinn: Miniplast Pluss, 1993.– 167 lk. – Rööptekst prantsuse k.

 

 The Constitution of the Republic of Estonia = Eesti Vabariigi põhiseadus / toim Ülo Karu,
 A. Värv. – Tallinn: Miniplast, 1993. – 167 lk. – Rööptekst inglise k.
 ISBN 9985-900-11-1

 

 Eesti Vabariigi põhiseadus / toim Ülo Karu. – Tallinn: Miniplast Pluss, 1993. – 87 lk.

 

 Eesti Vabariigi põhiseadus = Constitution of the Republic of Estonia. – Tallinn: Riigikantselei, 1993. – 47 lk. – Rööptekst inglise k.

 

  Maruste, Rait. Inimõigused ja ausa õigusemõistmise põhimõtted. – Tallinn: Juura, 1993. –
 168 lk.– Bibl joonealustes märkustes. – Indeks lk 69–71. – Lisa: Euroopa inimõiguste konventsioon (tlk Rait Maruste), lk 72–119; Euroopa sotsiaalharta (tlk Rait Maruste),
 lk 120–168.

 

  Uibopuu, Henn-Jüri. Eesti presidendi kompetentsid 1992. aasta põhiseaduse järgi. – Tallinn: H.-J. Uibopuu, 1993. – 58 lk. – Bibl joonealustes märkustes.

 

  Uibopuu, Henn-Jüri. Die Kompetenzen des estnischen Staatspräsidenten nach der Verfassung 1992. – Salzburg, 1993. – 71 lk.

 

 Verfassung für die Republik Estland = Eesti Vabariigi põhiseadus / tlk Anne Rooste,
 Tiiu Kaarma.– Tallinn: Miniplast Pluss, 1993. – 175 lk. – Rööptekst saksa k.

 

 Конституция Эстонской Республики: принята на референдуме 28 июня 1992 г. – Таллинн: Минипласт, 1993. – 102 lk.
 ISBN 9985-900-12-X

 

 ***

 

  Gräzin, Igor. A new old Constitution for Estonia: genetic aspects and parliamentalism versus presidentialism // Journal of International Law and Practice, 1993, nr 3, lk 471–498. –
 Bibl joonealustes märkustes.
   Link  – kasutajaõiguste olemasolul.

 

  Kofmel, Sabine. Rechtsentwicklung in Baltikum: die neue Verfassung der Republik Estland vom 28. Juni 1992 // Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 1993,
 nr 1, lk 135–156. – Bibl joonealustes märkustes.
  Legal developments in the Baltic: the new Constitution of the Republic of Estonia of June 28, 1992 , lk 155–156.
   Link  

 

  Põld, Jüri. Missugune põhiseaduse tekst on ehtne? // Juridica, 1993, nr 2, lk 32–33. –
 Bibl märkustes.
  Which of the texts of the Constitution is authentic , lk 45.
   Link  – kasutajaõiguste olemasolul.

 

  Rebane, Ilmar. Õigustloovatest aktidest Eesti Vabariigi põhiseaduse järgi // Juridica, 1993, nr 1, lk 12.
   Link  – kasutajaõiguste olemasolul.

 

  Suksi, Markku. The constitutional development of the Baltic countries // Human rights in the Baltic States. Helsinki, 1993, lk 9–42. – (Publications of the Advisory Board for International Human Rights Affairs; 6). – Bibl lk 40–42.

 

  Teder, Indrek. Eesti Vabariigi restitutsioonilised aktid // Looming, 1993, nr 2, lk 229–237.

 

  Uibopuu, Henn-Jüri. Die Kompetenzen des estnischen Staatspräsidenten nach der Verfassung 1992 // Recht in Ost und West, 1993, nr 3, lk 65–77; nr 4, lk 107–118. –
 Bibl joonealustes märkustes.

 

 Õiguskantsler Eerik-Juhan Truuväli // Eesti Jurist, 1993, nr 1/2, lk 6–7. – Õiguskantsleri põhifunktsioonidest.
  Канцлер юстиции Ээрик-Юхан Труувяли , nr 5/6, lk 102.

 

to_topTOP