1992

 Eesti Vabariigi põhiseadus. – Tallinn: Olion: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1992. – 55 lk.
 ISBN 5-460-00202-8

 

 Eesti Vabariigi põhiseadus: eelnõu. – Tallinn: Põhiseaduse Assamblee, 1992. – 47 lk.

 

 Eesti Vabariigi põhiseadus: eelnõu: [vastu võetud Eesti Komitee istungil Tallinnas,
 12. märtsil 1992. a.]. – Tallinn: Transpordi Infokeskus, 1992. – 32 lk.

 

 Die Verfassung der Republik Estland / tlk Henn-Jüri Uibopuu. – Salzburg, 1992. – 41 lk. –
 Põhiseaduse tekst. – Tekst lehe ühel küljel.

 

 Конституция Эстонской Республики: принята на референдуме 28 июня 1992 г. – Таллинн: Олион: Издательство Эстонской энциклопедии, 1992. – 48 lk.

 

 ***

 

 XV Eestiõigusteadlaste päeva resolutsioon // Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts
 1990.–1991. aastal. Tartu, 1992, lk 35–36. – Põhiseaduse eelnõust. – Ilmunud ka:
 Eesti Jurist, 1991, nr 4, lk 290.

 

  Anton, Tõnu. Vastab Põhiseaduse Assamblee juhataja Tõnu Anton / küsitlenud Sulev Raudsepp // Eesti Jurist, 1992, nr 2, lk 119–122.
  Interview with Tõnu Anton, Chairman of the Constitutional Assembly , lk 189.

 

 Constitution watch: Estonia // East European Constitutional Review, 1992, nr 1, lk 5;
 nr 2, lk 3– 4; nr 3, lk 5.
   Link  ;  Link  ;  Link  – kasutajaõiguste olemasolul.

 

 Eesti Vabariigi põhiseadus: eelnõu // Eesti Jurist, 1992, nr 2, lk 99–118.
  Draft of the Fundamental Law of the Republic of Estonia .

 

 Eesti VabariigiÜlemnõukogu esimehe juures asuva riigi- ja rahvusvahelise õiguse ekspertkomisjoni arvamus Põhiseaduse Assamblee poolt 13. aprillil 1992. aastal Eesti Vabariigi Ülemnõukogule esitatud Eesti Vabariigi põhiseaduse eelnõu kohta // Eesti Jurist, 1992, nr 3/4, lk 195–203. – Ekspertkomisjoni liikmed: Heinrich Schneider, Ilmar Rebane, Heino Siigur, Indrek Koolmeister, Eenok Kornel, Edgar Talvik, Heiki Lindpere, Eerik-Juhan Truuväli, Tõnu Põder.
  Opinion , lk 302.

 

  Kaljuvee, Jüri. Eesti Vabariigi uue põhiseaduse üldkontseptsioonist // Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts 1990.–1991. aastal. Tartu, 1992, lk 9–17.

 

  Ketomäki, Juhani. Lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovallan keskinäisestä suhteesta Viron tasavallassa // Oikeus, 1992, nr 3, lk 268–275. – Bibl joonealustes märkustes.

 

  Kionka, Riina. Estonia // RFE/RL Research Report, 1992, nr 27, lk 57–61. – Bibl joonealustes märkustes. – Põhiseaduse eelnõust.

 

  Leps, Ando. [Eesti AkadeemiliseÕigusteaduse Seltsi seisukohad Eesti Vabariigi põhiseaduse kohta] // Eesti Jurist, 1992, nr 1, lk 15.

 

  Rebane, Ilmar. Eesti Vabariigi uue põhiseaduse vastuvõtmise protseduurist // Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts 1990.–1991. aastal. Tartu, 1992, lk 25–31.

 

  Saunanen, Mai. Kohalik omavalitsus Eesti Vabariigi uues põhiseaduses // Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts 1990.–1991. aastal. Tartu, 1992, lk 31–35.

 

  Schneider, Heinrich. Põhiseaduse kontseptuaalse analüüsi kriteeriumid // Eesti Jurist, 1992,
 nr 1, lk 7–15. – Bibl joonealustes märkustes.
  Criteria of the conceptual analysis of the Fundamental Law , lk 93.

 

  Schneider, Heinrich. Võimude tasakaalustamise õiguslik mehhanism Eesti Vabariigi uues põhiseaduses // Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts 1990.-1991. aastal. Tartu, 1992,
 lk 18–24.

 

  Uibopuu, Henn-Jüri. Das Baltikum ist in Bewegung– die Jahre 1988 bis 1991 // Estland: Express Reisehandbuch. Leer, 1992, lk 84–94.

 

  Антон, Тыну. На вопросы отвечает руководитель Конституционной Ассамблеей Тыну Антон / küsitlenud Sulev Raudsepp // Юрист Эстонии, 1992, nr 2, lk 127–131.
  Interview with Tõnu Anton, Chairman of the Constitutional Assembly , lk 193.

 

 Заключение экспертной комиссии по государственному и международному праву при председателе Верховного Совета Эстонской Республики о проекте Конституции Эстонской Республики, представленном Конституционной Ассамблеей 13 апреля 1992 г.
 в Верховный Совет Эстонской Республики // Юрист Эстонии, 1992, nr 3/4, lk 199–209. –
 Ekspertkomisjoni liikmed: Heinrich Schneider, Ilmar Rebane, Heino Siigur, Indrek Koolmeister, Eenok Kornel, Edgar Talvik, Heiki Lindpere, Eerik-Juhan Truuväli, Tõnu Põder.
  Opinion , lk 318.

 

 Конституция Эстонской Республики: проект // Юрист Эстонии, 1992, nr 2, lk 107–126.
  Draft of the Fundamental Law of the Republic of Estonia .

 

  Шнейдер, Хейнрих. О критериях концептуального анализа Конституции // Юрист Эстонии, 1992, nr 1, lk 7–17. – Bibl joonealustes märkustes.
  Criteria of the conceptual analysis of the Fundamental Law , lk 101.

 

to_topTOP