1991

 Eesti Vabariigi põhiseadus: kehtestus 1. jaanuaril 1938. – Tallinn: s.n ., 1991.– 24 lk –
 Lisa: Jüri Adams. Eesti Vabariigi põhiseadus: eelnõu. – 16 lk.

 

 ***

 

 XV Eestiõigusteadlaste päeva resolutsioon // Eesti Jurist, 1991, nr 4, lk 290. –
 Põhiseaduse eelnõust.
  The resolution of the 15th day of Estonian lawyers , lk 310.

 

  Kionka, Riina. Debate about new Constitution sparks old rivalries in Estonia // Report on the USSR: a weekly publication of RFE, 1991, nr 50, lk 20–24. – Bibl joonealustes märkustes.

 

  Kionka, Riina. Estonia’s new Constituent Assembly // Report on the USSR: a weekly publication of RFE, 1991, nr 40, lk 22–24. – Bibl joonealustes märkustes.

 

  Raidla, Jüri. Jalgratas kokku, iseseisvasse ellu: vastab EV justiitsminister Jüri Raidla / küsitlenud Maret Kaik // Aja Pulss, 1991, nr 12, lk 2–5.

 

  Rebane, Ilmar. Eesti Vabariigi uue põhiseaduse vastuvõtmise protseduurist // Eesti Jurist, 1991, nr 3, lk 196.
  On the procedure of adopting the new Fundamental Law of the Republic of Estonia , lk 246.

 

  Rätsep, Jüri. Põhiseadus tulekul // Eesti Jurist, 1991, nr 5, lk 315–316.
  Fundamental Law is being completed , lk 397.

 

  Saunanen, Mai. Kohalik omavalitsus Eesti Vabariigi uues põhiseaduses // Eesti Jurist, 1991,
 nr 3, lk 197.
  Local authority in the new Fundamental Law of the Republic of Estonia , lk 246.

 

  Schneider, Heinrich. Riigivõimufunktsioonide tasakaalustamise juriidilised põhimõtted //
 Eesti Jurist, 1991, nr 3, lk 193–194.
  Legal principles of balancing the functions of state power , lk 245–246.

 

  Talvik, Edgar; Kaljuvee, Jüri. Eesti Vabariigi põhikorra alustest (teesid) // Eesti Jurist, 1991,
 nr 3, lk 193.
  On the fundamentals of the state system of the Republic of Estonia (abstracts) , lk 245.

 

  Truuväli, Eerik-Juhan. Valimissüsteemid Eesti Vabariigi uues põhiseaduses //
 Eesti Jurist, 1991, nr 3, lk 195.
  Electoral systems in the new Fundamental Law of the Republic of Estonia , lk 246.

 

  Vahtre, Lauri. Kuidas taastada põhiseaduslik riigivõim Eestis? // Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei Teataja, 1991, nr 1, lk 5–8.

 

  Ребане, Ильмар. О процедуре принятия новой Конституции Эстонской Республики // Юрист Эстонии, 1991, nr 3, lk 231–232.
  On the procedure of adopting the new Fundamental Law of the Republic of Estonia , lk 289.

 

 Резолюция XV дня правоведов Эстонии // Юрист Эстонии, 1991, nr 4, lk 328. – Põhiseaduse eelnõust.
  The resolution of the 15th day of Estonian lawyers , lk 362.

 

  Рятсеп, Юри. О выработке Конституции // Юрист Эстонии, 1991, nr 5, lk 367–368.
  Fundamental Law is being completed , lk 451.

 

  Саунанен, Май. Местное самоуправление в новой Конституции Эстонской Республики // Юрист Эстонии, 1991, nr 3, lk 232.
  Local authority in the new Fundamental Law of the Republic of Estonia , lk 289.

 

  Таагепера, Рейн. Основной закон рассчитан не на один год: из доклада Рейна Таагепера на заседании Конституционной Ассамблеей Эстонской Республики // Политика, 1991,
 nr 11, lk 56–59.

 

  Тальвик, Эдгар; Кальювеэ, Юри. Об основах государственного устройства Эстонской Республики (тезисы) // Юрист Эстонии, 1991, nr 3, lk 227.
  On the fundamentals of the state system of the Republic of Estonia (abstracts) , lk 288.

 

  Труувяли, Ээрик. Избирательные системы в новой Конституции Эстонской Республики // Юрист Эстонии, 1991, nr 3, lk 229–230.
  Electoral systems in the new Fundamental Law of the Republic of Estonia , lk 289.

 

  Шнейдер, Хейнрих. Юридические принципы сбалансирования функций государственной власти // Юрист Эстонии, 1991, nr 3, lk 227–229.
  Legal principles of balancing the functions of state power , lk 288–289.

 

to_topTOP